Історія сім'ї Єгошуї Месії

Історія сім'ї Єгошуя, Месії, якого нарекли Ісусом Христом, його матері Марії, його земного батька Йосипа, а також його братів Якова та Йосипа, Юди та Симона, його тітки Марії та решти його родичів, розглядається у праці Діва Марія та сім'я Ісуса Христа (№ 232).

Прихильники римської та греко-католицької церкви, що звуть себе православними християнами, винищили нащадків сім'ї Христа, батьків Івана Хрестителя, а також сестру та зятя Марії. Це сталося після 318 г., після того, як вони стали належати до канонічної, офиційно визнаної Римської церкви, див. Єгошуя, Месія, Син Бога (№ 134).

Ми завжди дотримувалися Божого заповіту та свідчення Христа, втім, ми завжди зазнавали шалених утисків саме за це. Католицька або ж всесвітня Церква, що отримала назву Шлях Християн (див. статтю Ім'я Церкві (№ 148)) зазанавала переслідувань з боку гностиків та язичників. Внаслідок змішання з їх доктринами, церква втратила своє обличчя. Це сталося у зв'язку з Календарем (див. статтю Божий Календар (№ 156)), що ми його пильнували, адже ми отримали його, передусім, як частину Законів Бога (№ L1).

Ми пильнуємо усі Святі Дні Бога (№ 97).

Першим суттєвим кроком убік було запровадження недільного поклоніння в Римі. Потім Пасха (№ 98), Господня Вечеря (№ 103), а також Приношення Хвилевого Снопа (№ 106B) викликали обурення з боку римського духівництва, отже, ці свята було скасовано. Причина полягала у запровадженні язичеської Пасхи, котра берет свій початок від культів Аштарти або ж східної богині пантеону Вааля (див. статтю Квартодеціманські диспути (№ 277), а також статтю Походження Різдва та Пасхи (№ 235)).

У першому та другому століттях парафіяни Давньої Всесвітньої Церкви не вірили в те, що існує Рай та Ад. Ми ж вірили у воскресіння з мертвих (див. статтю Воскресіння Мертвих (№ 143)). Ми все ще сповідаємо цю доктрину. Нам завжди було відомо, що кожен, хто зве себе християнином та стверджує, що після смерті він потрапить до небес, - не є християнином, але ж він - гностик. Гностики вірували у безсмертну душу; цю доктрину вперше було розглянуто Сократом, грецьким філософом (див. статтю Душа (№. 92)). Фіилософія стала, передусім, релігією, що спрямована на звільнення людей від кола перероджень. Цей тезис ліг у підгрунтя доктрини про реінкарнацію, що її дотримувалися аріани, зокрема, хатти або ж кельти гіпербореїв. Кельти вклонялися Золотому Теляті. Цей культ прийшов з Близького Сходу; його принесли жреці або ж друїди, котрі прийщли до Ірландії з Іспанії та які мешкали серед годеліанців чи нащадків Годеля. Саме вони були першими поселянинами на території Іспанії або ж Іберії (див. статтю Золоте Теля (№ 222)).

Тим не менш, догмат триєдиного Бога має напрочуд давню исторію, оскільки його коріння поглинають аж до Еденського Саду та мають відношення до Сатани, див. статтю Доктрина Первинного гріха: Частина I Эденський Сад (№ 246) та Доктрина Первинного Гріха Частина II Нащадки Адама (№ 248).

Догмат Трійці - це форма вшанування цього бога та культової системи. Він увійшов до "Христианства" з Риму та має багато споріднених рис з культом бога Аттіса на заході та бога Адоніса серед греків на сході. Вони являли собою дві варіації у межах однієї культової системи, що стосується східних культів богіни Матері. Роз'пяття Месії сталося 14 дня першого місяця Абіб (див. Місяць та Новий Рік (№ 213)), та у рік роз'пяття Месії цей день співпав з середою, та аж ніяк не на п'ятницу (див. статтю Час роз'пяття та воскресіння (№ 159)).

Весь церковний календар складено згідно божих законів (див. статтю Календар Бога (№ 156) ).

Поборники гностицизму запровадили У Церкві численні хибні доктрини. Протягом століть ці помилкові доктрини були для церков основного напрямку завадою для поширення істинною віри. Усі три доктрини спиралися на гностичну ідею про аскетизм. Ось ми маємо ці доктрини:

  • Вегетаріанство (див. Вегетаріанство та Біблія (№ 183).
  • Помірність у споживанні спиртних напоїв (див. Вино у Біблії (№ 188)), та окрім того,
  • Обітниця безшлюбності; ця традиція стала переважати у церквах основного напрямку під впливом Чернечих орденів та набула статус всесвітньої у 1139 р. упродовж періоду діяльності ченця Адріана. Цього ж року Малахія написав Католицькі Послання духівництва; це відбулося наприкінці папства (див. Останній Папа (№ 288), а також Список Пап (№ 288A)).

Ми запрошуємо вас ознайомитися з історією того, як ми вижили, на сайті Об'явлення Голокосту.